Urologija

urologija
  • lečenje urinarnih infekcija, steriliteta, impotencije
  • operativno lečenje u lokalnoj anesteziji

Lokacija ordinacije

Bondi Junction Pratice

Ordinacija AESCULAP

Adresa: Trg Ferenca Fehera 1/2, Novi Sad
Telefon: 063/ 52 65 16
Telefon: 021/ 54 87 03